کلاس تدریس کماچ سهن

کلاس تدریس کماچ سهن

49.00 99.00

در این کلاس ما با تاریخچه یکی از قدیمی ترین نانهای ایران اشنا می شویم . 

کماچ سهن یکی از شیرینی های معروف و قدیمی کرمان هست که اوایل برای سال نو و نورزو پخته میشد ولی امروزه  در طول سال پخت میشود.

در این کلاس شما با اعتماد به نفس یاد میگیرین که:

 چگونه گندم سبز کنید و با اب جوانه گندم خمیر کماچ را درست کرده

چگونه مایه وسط کماچ و ادویه را درست کنید

و در نهایت با پخت کماچ اشنا میشوین 

تاریخ کلاس: oct 26 

ساعت ۹ صبح به وقت کالیفرنیا

کلاس از طریق وب سایت ؛ 

Go To Meeting

انجام میشود.

Add To Cart