اندازه گیری با کاپ یا ترازو

اندازه گیری با پیمانه یا ترازو؟ این سوالی است که من تا قبل از اینکه مدرسه شیرینی پزی برم همیشه  جواب میدادم استفاده از پیمانه! ولی تازگی هر دستوری را ببینم که اندازه هاش به وزن هست خیلی خوشحال می شم چون میدانم که درصد اشتباه در اندازه گیری کمتر است و درصذ اینکه شیرینی از پخت بهتر در بیاد بیشتر! ...بعضی دوستان ازمن خواستن که دستورها را به پیمانه بنویسم ..میدونم ..میدونم و کاملا درک می کنم که پیمانه آسونتره٬ ولی بهتون قول میدم که شیرینی تون بهتر می شه اگر اندازه گیریتون به وزن باشه! حالا میگم چرا

ما معمولا دو جور یک پیمانه را پر از آرد یا مواد دیگه می کنیم: اول اینکه پیمانه را بااستفاده از یک قاشق پر میکنیم و  دوم اینکه پیمانه را داخل مواد زده و پر می کنیم. که هر دو متد٬ دو وزن متفاوت به ما میدن

متد اول: با قاشق پیمانه را پر از ارد میکنیم و وزن این پیمانه آرد هست ۱۴۱ گرم

 متد دوم: را امتحان میکنیم و پیمانه را در آرد زده و پر از آرد میکنیم

حالا این آرد را با ترازو وزن می کنیم و این دفعه ما ۱۶۴ گرم آرد داریم

اگر شما یک کاپ آرد را با قاشق پر کنید یا اینکه یک کاپ را زیر آرد زده و با آرد پر کنید و هر دو را با ترازوبکشید می بینید که دو اندازه متفاوت میگیرین...خلاصه توصیه من به شما اینکه همه کاپ ها را کنار بگذارید و کشوهای آشپزخانه را خلوت کنید و به جاش یک ترازوی دیجیتال بگیرید و با خیال راحت شیرینی پزی کنید :) خوبی این ترازوها اینکه شما راحت می توانید کاسه یا ظرف مورد نظرتون را روی ترازو گذاشته و ترازو را صفر کنید و آرد یا هر مواد دیگر را بکشید!

من وقتی باید آرد و بیکینگ پودر را بکشم ...اول ارد را می کشم و ترازو را صفر می کنم و بعد روی همان آرد بیکینگ پودر را می کشم

مثل همیشه دوست دارم که نظرتون را بدانم